Activitate curs și laborator

P1 = activitate curs

P2 = activitate proiect

P3 =  test cunostinte

P4 = Modelare si Simulare in Inventor + Nastran

P5 = Exercitii

Nr. Nume C1 (21.02) C2 (27.02) C3 (06.03) C4 (13.03) C5 (20.03) C6 (27.03) C7 (03.04) C8 (10.04) C9 (17.04) C10 (15.05) C11 (09.05) C12 (16.05)

P1

max. 10 p

P2

max. 10 p

P3

max. 20 p

P4

max. 40 p

P5

max. 20 p

Total

min. 50 p

A/R L1 (21.02) L2 (27.02) L3 (06.03) L4 (13.03) L5 (20.03) L6 (27.03) L7 (03.04) L8 (10.04) L9 (17.04) C10 (15.05) C11 (09.05) C12 (16.05)
  I F
                                                             
1  AFILIPOAEI Andreea   P P P P P P P P P                     P P P P P P P P P    
2  CIOLAN Ion   - - - P P - - - -                     - - - P P - - - -    
3  CIUBOTARU Andrei   - - P P P - P - -                     - - P P P - P - -    
4 DAPCEA Mădălina   P - P P - P - P -                     P - P P  - P - - -    
5  DACONU Alice   - - - - - - - - -                     - - - - - - - - -    
6  DINESCU Radu   P P - P P - P P -                     P P - P P - P P -    
7  DRAȘOVEAN Paul   - - - - - - - - -                     - - - - - - - - -    
8  ENACHE Andreea   - - - - - - - - -                     - - - - - - - - -    
9  FLOREA Constantin   P P P P P P P P P                     P P P P P P P P P    
10  GHEORGHIȚĂ Daniela   P P P P P - P P P                     P P P P P - P P P    
11  IACOB Ioana   P - - P - - - - -                     P - - P - - - - -    
12  ILAȘ Ștefan   P P P P P P P P P                     P P P P P P P P P    
13  ILIE Otilia   P P P P P P P P P                     P P P P P P P P P    
14  ILIESCU Alexandru   P P P P P P P - -                     P P P P P P P - -    
15  ION Andreea   - - - - - - - - -                     - - - - - - - - -    
16  IONIȚĂ Bogdan   P P P P P P P P P                     P P P P P P P P P    
17  IVANOF Ana   - - - - - P P - P                     - - - - - P P - P    
18  MANOLACHE Elena   - - P P P P - - P                     - - P P P  P - - P    
19  MIHU Loredana   P P - P P P P P P                     P P P P P P P P P    
20  MUȘAT Alexandra   P P P P P P P P P                     P P P P P P P P P    
21  NEGOIESCU Valentin   P P - P P P P P P                     P P P P P P P P P    
22  OPREA Andreea   P P - P P

P

- - -                     P P - P P P - - -    
23  RĂILEANU Andreea   P P P P P P P P P                     P P P P P P P P P    

Teme pentru proiecte de master 2015-2016

1. Mihai Grigoroșcuță: Thin layers of CeO2 co-doped with oxides of Yb3+ and Er3+ for spectral conversion used in photovoltaic applications (Straturi subțiri din CeO2 codopat cu oxizi de Yb3+ și Er3+ pentru conversie spectrală în aplicații fotovoltaice).

2. Raluca TUDOR: Un nou design al valvei de inimă artificială și studiu comparativ prin analiza cu element finit.

3. Lavinia ILIESCU: Proiectarea unui sistem mandibulă-implant și analiza cu element finit.

4. Alina ȘTEFANACHE: Proiectarea CAD-CAE (FEA) a unui implant total de șold.