Etapa 1

1.1. Formarea echipei (max. 3 membri). Pentru studentii care au tema de licenta la PI, acestia vor lucra individual, formand o grupa separata.

1.2. Alegerea implantului (unic pe grupa; exceptie face grupa separata).

1.3. Completare CV Europass (fiecare membru, 1 p pentru respectarea termenului de predare!).

1.4. Noțiuni introductive 3D: AutoCAD/ Inventor (box, pyramid, cone, cylinder, sphere, wedge, torus).

1.5. Exemplu de lucru: brosa Kirschner (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirschner_wire).


Etapa 2

2.1. Schiţarea implantului, analiza schiţei şi identificarea aspectelor principale ale proiectului (fiecare membru al echipei va oferi cel puţin o variantă constructivă a implantului, schiţată de mână. Variantele rezultate se vor analiza în cadrul echipei şi se vor sublinia avantajele şi dezavantajele fiecărei variante). Implantul va fi desenat însoţit de desene ajutătoare privind utilizarea lui, poziţionarea, fixarea şi modul de implantare. 2 p (pentru inserarea schițelor de mână individuale, semnate, în proiect!)

2.2. Documentare privind realizarea implantului (la această etapă fiecare membru se va documenta la una din bibliotecile pentru care și-a facut permis). Membrii echipei vor prezenta individual legitimaţia de bibliotecă şi vor menţiona sursele bibliografice consultate (cel puţin 3).

Vizitați pagina http://www.sciencedirect.com/ (se poate consulta de acasa, dar fara posibilitatea de a descarca articole) și http://wokinfo.com/ (pagina permite intrarea in cea mai mare baza de date cu articole ISI, dar nu poate fi consultata decat din institutii platitoare de abonament, aici incluzand si Politehnica din Bucuresti).

Se poate consulta site-ul bibliotecii centrale a UPB.

2.3. Realizarea unor desene preliminare destinate reprezentării computerizate. La acest punct, pe baza schiţelor iniţiale, analizelor şi documentării se realizează de mână desenul final (în care se scot în evidenţă toate aspectele implantului şi cotele estimative), după care implantul se va redesena asistat de calculator.

2.4. Construirea prototipului pe baza desenelor preliminare (modelare fizică din diverse materiale: lemn, plastelină, polistiren etc, 2 p pentru prezentarea modelului fizic și inserarea imaginii în proiect!).

2.5. Noțiuni introductive Autocad 3D/ Inventor (pedit, extrude, revolve, sweep, loft, orbit, union, subtract, interfere).


Etapa 3

3.1. Analiza opţiunilor de material şi selectarea preliminară a trei materiale. Analiza prețului materialului și modalități de procesare.

3.2. Analiza fezabilităţii proiectului (o jumătate de pagină, maxim o pagină).

3.3. Brainstorming privind proiectarea implantului. 2 p pentru capitolul prezentat în proiect, doar dacă sunt respectate regulile și enumerate ideile rezultate!

3.4. Proiectare asistată de calculator (desenare în Autocad 3D/ Inventor).

3.5. Noțiuni introductive Autocad 3D/ Inventor (chamfer, fillet, 3darray, 3dscale, mirror 3d, solidedit).


Etapa 4

4.1. Proiectarea asistată de calculator (desenare în Autocad 3D/ Inventor).


Etapa 5

5.1. Proiectarea asistată de calculator (desenare în Autocad 3D/ Inventor).


Etapa 6

6.1. Stabilirea finală a materialului si formei implantului, opţiuni de fabricare.

6.2. Pregatire poster.

6.3. Pregatire prezentare ppt.


Etapa 7

7.1. Prezentarea orală a proiectului (power point, 15-20 pagini, maxim 10 minute). 5 p (punctajul poate fi mai mic dacă prezentarea nu are impact!)

7.2. Prezentarea posterului științific (posterele care se încadrează în formatul indicat și cu rezultate interesante vor fi propuse pentru conferințe științifice). 5 p (punctajul poate fi mai mic dacă prezentarea nu are impact și nu sunt respectate regulile!)

7.3. Predarea proiectului indosariat (maxim 30 pagini). 22 p (punctajul poate fi mai mic, în funcție de calitatea științifică!)

7.4. Test practic AutoCAD/ Inventor (1 desen reprezentând implantul din proiect + 1 desen din cele lucrate la curs/ laborator). 10 p

 

Notă! Proiectul reprezintă 60 % din punctajul total (aici sunt incluse temele de casă, activitatea de laborator, testul practic sau alte activități care se vor menționa pe parcursul semestrului)