Workshop privind aplicaţiile nanotehnologiei în industrie

Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), parteneri în proiectul NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing, finanţat din programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE, organizează un workshop privind aplicaţiile nanotehnologiei în industrie . Acesta va avea loc pe data de 12 martie 2019 la Hotel Yesterday, între orele 09.30-14.30.

Evenimentul va dezbate beneficiile utilizării nanomaterialor şi nanotehnologiilor în industrie şi modalităţi de cooperare între industrie şi mediul de cercetare pentru dezvoltarea de noi proiecte de inovare.

Publicul ţintă: sesiunea din data de 12 martie 2019 este deschisă reprezentanţilor sectorului privat, ai mediului academic şi de cercetare şi tuturor specialiştilor interesaţi de domeniu.

Participarea la workshop este gratuită, în baza unei înscrieri în prealabil la https://goo.gl/forms/5yhgwY3oI129ZDX43.

Înregistrarea este deschisă până pe 11 martie 2019, ora 13.00.

Proiectul NMP-REG

NMP-REG, proiect de cooperare interregională finanţat prin programului INTERREG EUROPE, implică organizaţiile publice din diferite regiuni ale Europei care să lucreze împreună maxim 5 ani, abordând o direcţie de politică comună, asigurându-se că lecţiile învăţate în urma cooperării sunt puse în practică.

Obiectivul strategic general al programului INTERREG EUROPE constă în îmbunătăţirea punerii în aplicare a politicilor şi programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi a locurilor de muncă şi, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului CTE prin promovarea schimbului de experienţă şi a învăţării de noi politici, în rândul actorilor de interes regional.

Proiectul NMP-REG are printre obiective:

- îmbunătăţirea performanţei politicilor regionale în domeniile nanotehnologiilor, materialelor avansate şi sistemelor de producţie

- facilitarea accesului sectorului industrial la nanotehnologii, materiale avansate şi sisteme de producţie

- elaborarea (faza 1) şi începerea şi monitorizarea implementării (faza 2) a unui plan de acţiune pentru îmbunătăţirea politicilor în materie de nanotehnologii, materiale avansate şi sisteme de producţie

- promovarea creării de reţele în domeniile nanotehnologiilor, materialelor avansate şi sistemelor de producţie la nivelul UE, inclusiv distribuirea orientării Planului de Acţiune NMP-REG prin intermediul Platformei de Învăţare de Politici, al publicaţiilor online şi al altor mijloace de comunicare relevante

Mai multe informaţii despre proiect puteţi afla accesând pagina web: http://www.interregeurope.eu/nmp-reg/ sau scriindu-ne la adresele This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..